Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.
 1. poniedziałek 27 kwietnia

Temat: Nie moja wina, że czuje się nieswój. Pisownia przeczenia „nie” z zaimkami.

 • Przeczytaj wiersz z podręcznika str. 255. Zwróć uwagę na wyróżnione wyrazy.
 • Zapamiętaj i zapisz w zeszycie:

Nie z zaimkami piszemy rozłącznie.

 Przykłady:

 • nie ja, nie ty, nie ty
 • nie siebie, nie sobie
 • nie mój, nie twój, nie nasz, nie wasz, nie ich, nie jego,nie  jej
 • nie ten, nie ta, nie to, nie tamten, nie tam, nie tu, nie ów, nie tędy, nie taki, nie ci, nie tamci, nie owi
 • nie kto? nie co? nie jaki? nie który? nie gdzie? nie kiedy? nie jak? nie komu? nie czemu? nie kogo?
 • ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś, cokolwiek
 • nie nic, nie nikt, nie żaden, nie nigdy, nie nigdzie
 • nie wszyscy, nie zawsze

Wyjątki: nieco, niecoś, niejaki, niektórzy, poniektórzy, nieswój (= niezdrów), niewiele, niewielu.

 • Praca domowa: ćw. 2,3,4 str. 256 z podr. (prześlij do sprawdzenia)
 1. wtorek 28 kwietnia

Temat: Pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy.

 • Przypomnienie wiadomości z klas 4-6.

Ćw. 6 str. 257 z podręcznika. Przykłady:

 1. rzeczownik – np. niewola, niedźwiedź, nieprzyjaciel → pisownia  łączna,
 2. rzeczownik wyraźnie przeciwstawiony innemu rzeczownikowi – np. nie zwierzęta, ale ludzie są winni…; nie Janek, ale Jola dostała nagrodę → pisownia rozdzielna,
 3. przymiotnik w stopniu równym – np. nieładny, niespokojny, nielogiczny → pisownia  łączna,
 4. przysłówek – np. nie dziś, nie zawsze → pisownia rozdzielna,
 5. przysłówek pochodzący od przymiotnika – np. nieładnie, niespokojnie, niedobrze--→ pisownia łączna,
 6. przymiotnik i przysłówek w stopniu wyższym i najwyższym -np. nie grzeczniejszy, nie najgrzeczniejszy, nie grzeczniej, nie najgrzeczniej → pisownia rozdzielna.
 7. czasownik – np. nie lubię, nie poszedł, nie będzie → pisownia rozdzielna,
 8. liczebnik –np. nie dwa, nie piąty → pisownia rozdzielna,
 9. zaimek- np. nie ja, nie twój → pisownia rozdzielna.

 

Zapisz tę notatkę w zeszycie, ale w sposób sugerowany w ćwiczeniu.

 • Praca domowa: test na eduelo do zrobienia do czwartku (30 kwietnia). Na ocenę.

 

 1. środa 29 kwietnia

Temat: Witaj, majowa jutrzenko! - J. Relidzyński, Radosny dzień.

 • Zapoznaj się z wierszem w podręczniku str. 352.
 • Wykorzystując Internet lub inne  dostępne źródła,  sporządź notatkę w formie mapy myśli na temat  Konstytucji 3 maja. Prześlij do sprawdzenia.

Uwaga!

2 maja obchodzimy Święto Flagi. Jest to okazja do zademonstrowania  uczuć patriotycznych poprzez wywieszanie flagi  lub chorągiewek w naszych domach. Zachęcam do zrobienia tego we własnym domu. Bądźmy dumnymi obywatelami i okażmy innym, że Ojczyzna jest dla nas ważna!