Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Subject: At the doctor's  - dialogues. (2godz.)

 

słowa do zapamiętania:

it hurts - boli

ill – chory

illness- choroba

remedy – lekarstwo

sore eyes – bolące oczy

an X ray – prześwietlenie

 

Podręcznik: ćw.1/93 – przeczytaj dialog i zapisz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.

 

Ćw.2/93 (ćw. do sprawdzenia). Zapoznaj się z informacją w ramce, następnie wykonaj ćw.2. Zauważ, w którym miejscu w zdaniach zostało użyte słowo ago.

  1. We visited our school about two months ago. ( na końcu zdania, po określeniu czasu ).

 

Ćw.6 – z podanych wyrazów ułóż zdania (ćw. do sprawdzenia).

 

Ćw.7 – ułóż dialog podobny do tego w ćw.1, wyrazy w kolorze niebieskim zamień. Użyj wyrażeń   z ćw.3.

 

 

Subject: Steps to Exam Success.

 

Zeszyt ćw.1,2/39.

 

Unit 7 Vocabulary                                                                                         

1  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 

black eye    stomach ache    temperature    broken leg    toothache

 

1 Tim can’t see very well because got into a fight and has a ___________________.

2 Eliza fell when she was skiing and now can’t walk because she has a ___________________.

3 I ate so many sweets that now I have a terrible ___________________.

4 Gina should go to the dentist because she has a ___________________.

5 Anna felt very hot because she had a high ___________________.

2 Uzupełnij brakujące litery w nazwach dolegliwości. 

1 Elena has got a s _ _ e  t _ _ _ _ t and can’t speak at all.

2 I fell when I was playing football and now I’ve got a s _ _ _ _ _ _ d  a _ _ _ e.

3 My ear hurts. I think I have an e _ _ _ _ _ e.

4 Sam is taking some medicine because he has got a h _ _ _ _ _ _ e.

5 Zoe doesn’t have to go to the doctor because she’s only got a c _ _ d.

 

 W zeszycie zapisujemy tylko odpowiedzi I wysyłamy do sprawdzenia – oba ćwiczenia.

GOOD LUCK !!!