1. poniedziałek 04 maja

Temat: Artyści z ambicjami – „Rola mola” Małgorzaty Strzałkowskiej.

 1. Zapoznaj się z tekstem wiersza na str. 258 w podręczniku.
 2. Przypomnij sobie definicję bajki jako gatunku literackiego. ZAPISZ TO W ZESZYCIE

bajka – krótki utwór literacki (najczęściej wierszowany i żartobliwy), zawierający morał (pouczenie). Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta i przedmioty, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska. Ma charakter dydaktyczny, czyli służy do pouczania.

 1. Ustnie uzasadnij, że wiersz „Rola mola” to bajka.

 

 1. Wykonaj ćw. 5/ 259 z podręcznika. ZAPISZ JE W ZESZYCIE
 2. Praca domowa: ćw. 9/259 z podręcznika.

WSKAZÓWKA:  Opowiadanie powinno być napisane z zachowaniem trójdzielnej kompozycji oraz akapitów. Objętość  - co najmniej 20 linijek. Możesz  (ale nie musisz) użyć dialogu. Pracę napisz w dowolnym programie tekstowym w komputerze i wyślij do mnie jako załącznik. Jeśli nie masz takiej możliwości, napisz pracę w zeszycie i przyślij zdjęcie. Termin wykonania pracy – poniedziałek 11 maja.

 

 1. wtorek 05 maja

Temat: Śmiech na sali… kinowej.

 1. Obejrzyj zdjęcia komediowych bohaterów filmowych – podręcznik str. 260 -261.
 2. Ustnie: ćw. 3/260 – typy postaci komediowych.
 3. Sprawdź w słowniku internetowym znaczenie słowa gag , zapisz je zeszycie i podaj kilka przykładów gagów wykorzystywanych w komediach.
 4. Praca domowa: ćw. 8/262 z podręcznika . Prześlij do sprawdzenia.

 

 1. środa 06 maja

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 -„Słowa i obrazy”.

Wykonaj w zeszycie i prześlij do sprawdzenia test z podręcznika str. 263 – 264 (bez zadania nr 11).                Na ocenę  -  do piątku  (8 maja).

 

 1. piątek 08 maja

 

Temat: O postawach Polaków wyrażających szacunek dla ojczyzny.

 

 1. Obejrzyj ilustrację otwierającą nowy rozdział w podręczniku – „Dbam o Polskę” – str. 265. Jakie historyczne wydarzenie upamiętnia ten mural?
 2. Przeczytaj z podręcznika wiersz Antoniego Słonimskiego „Ojczyzna” – str. 266.

 

 1. Zapamiętaj i zapisz w zeszycie:

W wierszu Antoniego Słonimskiego „Polska” podmiotem lirycznym jest ojciec, który tłumaczy synowi, czym jest Polska. Ojciec twierdzi, że nasza ojczyzna to bogata historia, ludzie przelewający za nią krew , piękna przyroda, ale też zwykła codzienna praca  i dobre uczynki dla innych. Według niego, prawdziwa Polska znajduje się sercach ludzi, którzy w niej mieszkają.

 1. Otwórz stronę : https://epodreczniki.pl/a/u-nas-jest-fajnie/DjPRYqU5S Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 z Internetu (odpowiedzi do zadań 2 i 4 zapisz w zeszycie). NIE WYSYŁAJ