Środki artystyczne w  „Reducie Ordona”.

Podaję wam nazwy i przykłady środków występujących w utworze. Wasze zadanie polega na wyszukaniu pozostałych przykładów (przynajmniej po 2) i oczywiście znajomości rodzajów.

Wpisz z tekstu pt. "Reduta Ordona" środki stylistyczne i określ jaką pełnią rolę.

 1. 1. Apostrofa (bezpośredni zwrot do adresata):
  - "Mocarzu jak Bóg silny"
  - "boś ją ukradł i skrwawił synu Wasilowy"
  - "Jenerale, czy go znam?"
  2. Epitety:
  - artyleryi ruskiej
  - bryła lawy
  - gniewne usta
  - głaz bodzący
  3. Inwersja (szyk przestawny):
  - "sześć tylko miała armat"
  - "Jak głaz bodzący morze, Reduta Ordona"
  - "spod lunety jego"
  4. Anafory (powtórzenia):
  - "Car dziwi się - ze strachu drżą Petersburczany; car gniewa się - ze strachu mrą jego dworzany."
  - "Jest car. Car gniewny; umrzem, rozweselim cara."
  5. Porównania:
  - "Jak w fale bryła lawy"
  - "Jak boa śród kolumn się zwija"
  - "Jak sępy czarne chorągwie"
  - "I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął"
  6. Animizacja (ożywienie nagłe - bez cech ludzkich):
  - "głaz bodzący morze"
  - "kula (...) pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija"
  7. Personifikacja (uosobienie + nadanie cech ludzkich):
  - "Warszawa jedna Twojej mocy się urąga, podnosi na Cię rękę i koronę ściąga."
  8. Metafora (przenośnia):
  - "nasypana iskrami bagnetów"
  - "ziemię despotyzm i duma szalona obleją"
  9. Hiperbola (przesadnie powiedziane):
  - "Gdy poselstwo paryskie Twoje stopy liże"
  - "Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet leci."
  Symbol:
  - anioł śmierci
  11. Kontrast:
  - czarna kolumna; biała reduta
  - dwieście armat; sześć armat
  12. Wyrazy dźwiękonaśladowcze:
  - ryczy
  - wyje
  - szumi
  13. Ironia:
  - "Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza Moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza."


  Środki stylistyczne służą nadawcy do stylizowania wypowiedzi czyli nadawania jej odpowiedniego kształtu. Pozwalają one odbiorcy wyobrazić sobie, co autor wiersza chciał przekazać czytelnikowi.