Witam

Jesteśmy ( oczywiście z historii) w okresie I wojny światowej . Z tematu na str.210-211 „ Walka o granice państwa polskiego”, dowiemy się o dwóch koncepcjach polskiej polityki wschodniej w kresie międzywojennym.

Koncepcja ( myśl, zamiar, stanowisko)  Józefa Piłsudskiego-federacyjna- polegała na utworzeniu federacji( państwa związkowego) z Litwinami i Ukraińcami.

Zaś Roman Dmowski opowiadał się za inkorporacją (wcieleniem) do Polski Litwinów, Ukraińców i Białorusinów czyli spolonizowaniem tych narodowości.

We Lwowie ludność polska przeważała Ukraińców. 1 listopada 1918 r, proklamowano-ogłoszono- powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Polacy ze Lwowa i Przemyśla nie uznali tego faktu i chwycili za broń, aby te ziemie były polskie. Walki zakończyły się w lipcu 1919 r.- Lwów w okresie międzywojennym był w Polsce.

Praca domowa: ćwiczenie 2 str. 217 , nadesłać do 13 maja