„Scream machines. Scary or fun?” – reading.

 

Podręcznik – str. 94

Zadanie 1

Odpowiedzcie na pytanie.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Sprawdźcie w słowniku i zapiszcie znaczenie słów pisanych w tekście niebieską czcionką. Uzupełnijcie nimi zdania.

Słownictwo z tekstu:

roller coaster – kolejka górska w wesołym miasteczku

danger – niebezpieczeństwo

heights – wysokości

speed – szybkość, prędkość

brave – odważny

enough – wystarczająco

support – wspierać

fear – strach, lęk

excitement – podekscytowanie

paragliding – paralotnia

amusement park – wesołe miasteczko, park rozrywki

 

Let’s talk about experiences. Present perfect. (2 lekcje)

 

experience – doświadczenie (życiowe)

 

Podręcznik – str. 95

Przypomnimy sobie czas o nazwie present perfect.

 

Zadanie 1

Uzupełnijcie zdania korzystając z tekstu na poprzedniej stronie.

 

Czasu present perfect używamy, gdy mówimy o:

- czynności, która wydarzyła się w przeszłości, ale nie powiedziano, kiedy, a jej skutki widoczne są teraz

He has broken his leg. – On złamał nogę. (Teraz nie może chodzić – nogę złamał wcześniej, ale skutek tego zdarzenia jest widoczny, odczuwalny teraz.)

- doświadczeniach życiowych

My brother has never been to Spain. – Mój brat nigdy nie był w Hiszpanii. (Do tej pory nie odwiedził tego kraju, nie zna go – doświadczenie życiowe.)

 

Zdanie twierdzące:

Podmiot + have / has + past participle

Past participle – czasowniki regularne + końcówka –ed, czasowniki nieregularne – III forma

We have watched this film. – Obejrzeliśmy ten film.

Betty has made coffee. – Betty zrobiła kawę.

 

Zdanie przeczące:

Podmiot + haven’t / hasn’t + past participle

I haven’t done my English homework.

Danny hasn’t painted his bedroom.

 

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Przerysujcie tabelę do zeszytu i uzupełnijcie ją czasownikami we wszystkich trzech formach (bezokolicznik – past simple – past participle). Pamiętajcie, że czasowniki dzielą się na regularne
i nieregularne.

Zadanie 5 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie tekst czasownikami w czasie present perfect.

Zadanie 7

Napiszcie zdania twierdzące lub przeczące na temat doświadczeń życiowych. Wykorzystajcie wyrażenia z ramki i czas present perfect.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 32

Zadanie 3 i 4 (zadania do sprawdzenia)

 

Rozwiązania zadań proszę przesłać do 30.05.