Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Helping with an injury – speaking.

 

Co zrobić, kiedy zdarzy się wypadek? Jak można pomóc?

Podręcznik – str. 98

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie dialog brakującymi słowami. Następnie posłuchajcie i sprawdźcie.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Zapiszcie zdania wybierając właściwe słowa. Posłuchajcie i sprawdźcie. Przetłumaczcie je na język polski. Skorzystajcie ze słowniczka w zeszycie ćwiczeń.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 34

Słownictwo do tekstu:

first aid – pierwsza pomoc

as soon as – jak tylko

unconscious – nieprzytomny

immediately – natychmiast

tongue – język

 

Zadanie 1

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

 

Na Wasze zadania czekam do 12.06.