Jeśli zwróciliście już podręcznik, można skorzystać z wersji cyfrowej, którą znajdziecie na stronie internetowej wydawnictwa:

https://elt.oup.com/elt/students/englishplusoptions/lessons/english-plus-options-kl-7-classbook-units-4-8.pdf?cc=pl&selLanguage=pl