1. wtorek 09 czerwca

Temat: Każdy ma do zdobycia swój biegun. Opowieść Jaśka Meli.

  1. Zapoznaj się z informacjami o Jaśku Meli – Internet lub podręcznik str. 221.

  2. Przeczytaj fragment dziennika Jaśka – str. 221-223 w podręczniku.

  3. Pisemnie wykonaj ćw. 2/223 z podręcznika. Wyślij do sprawdzenia.

2. środa 10 czerwca

Temat: Oglądamy film „Mój biegun”.

Jeśli masz możliwość, obejrzyj w Internecie film „Mój biegun” w reż. Marcina Głowackiego. Jeśli nie masz takiej możliwości, obejrzyj zwiastuny filmu, poczytaj recenzje. Spróbuj wyrobić sobie własne zdanie o filmie.

3. piątek 19 czerwca

Temat: Jaki jest świat Krystyny? Omawiamy obraz Andrew Wyetha.

  1. Obejrzyj w podręczniku obraz Andrew Wyetha „Świat Krystyny”.

  2. Przeczytaj informacje na temat malarza – ramka „O autorze” , str. 225.

  3. Przeanalizuj ćwiczenia pod obrazem – od 2 do 9/225 (ustnie).

  4. Krótko, pisemnie odpowiedz na pytanie: Jaki ważny problem społeczny przedstawia malarz na obrazie „Świat Krystyny”? Nie wysyłaj.