Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Witam

Tym razem temat z podręcznika ze str. 231-„ Przemiany gospodarcze w Polsce”.

Notatka do zeszytu:

Najważniejszym zadaniem gospodarczym po odzyskaniu niepodległości było scalanie ziem polskich  ( w każdym zaborze był inny stopień rozwoju gospodarczego). W latach 20-tych Władysław Grabski- premier , przeprowadził reformy gospodarcze, założono Bank Polski, wprowadzono jednolitą walutę- złoty. W Gdyni wybudowano port , a w widłach Wisły i Sanu COP- Centralny Okręg Przemysłowy.