Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.
Temat: O czym i jak rozmawiano na pewnym przyjęciu w ogrodzie?
1. Przeczytaj informacje o Stanisławie Barańczaku - str.153 podręcznik.
2. Zapoznaj się z wierszem ,,Garden party" Stanisława Barańczaka. 
3. Zapoznaj się z pojęciem stereotyp.
4. Zbierz informacje na temat okoliczności rozmowy opisanej w wierszu. Napisz informacje o:
-  miejscu
- uczestnikach
- tematach rozmów
5. Ustal, jakie relacje panują między rozmówcami, oceń je. Wypełnij pola metaplanu.
Jak jest?                                                                                                                     Jak powinno być? 
.........................................................                                                                  ........................................................   
.........................................................                                                                  ........................................................
........................................................                                                                    ........................................................
.........................................................                                                                    ........................................................
Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?                                                                    Wnioski – co trzeba zrobić?
...........................................................                                                                 .........................................................
...........................................................                                                                 .........................................................
...........................................................                                                                 .........................................................
...........................................................                                                                 .........................................................
6. Napisz zaproszenie na przyjęcie w ogrodzie, które organizujesz dla znajomych. Wyślij tekst zaproszenia SMS - em do 21.04 2020 r.  Skorzystaj z podpowiedzi na str.155 (podręcznik)-Formy wypowiedzi. Zaproszenie.
 
Temat: O sztuce porozumiewania się.
1. Przeczytaj tekst Melchiora Wańkowicza ,,Poliglotyzm" fr. utworu ,,Tędy i owędy" - lektura obowiązkowa.
2. Zapisz korzyści, jakie przynosi znajomość obcych języków - wypunktuj.
3. Ułóż definicję wyjaśniającą znaczenie rzeczownika poliglotyzm.
4. Wyodrębnij z tekstu podane przez autora przykłady. Zatytułuj je, np.
- Zakupy Mariszki.
5. Na zakończenie napisz, co  uświadomiłeś/-aś dzięki tekstowi Wańkowicza. Uzupełniają zdania:
 
Tekst ,,Poliglotyzm" przekonał mnie.............................................................................................................................................................................................................................
Uświadomiłem sobie ............................................................................................................................................................................................................................... .........................
Teraz wiem................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Temat: Kiedy i w jakim celu należy używać kolokwializmów?
1. Stwórz krótki tekst na dowolny temat – użyj podanych wyrazów i określeń:
niewypał, super, ale jazda! beznadzieja, facet, śmiechu było co niemiara, daj się namówić,
lub
trudna sytuacja, konsekwencje, należy wykonać, przykład, decydować, niewątpliwie, rozwiązanie.
2. Zapoznaj się z tekstem ,,Zróżnicowanie języka. Kolokwializmy " str. 273 podręcznik.
3. Wykonaj ćwiczenia 1. 2. 4. 6. 10. str.273 - 274 - podręcznik
Temat: Jakie znaczenia kryją się w ,,Piramidzie zwierząt" Katarzyny Kozyry?
1. Zapisz swoje skojarzenia związane z piramidą.
2. Zgromadź słownictwo potrzebne do opisu poszczególnych zwierząt (koń, pies, kot, kogut ) tworzących instalację., np.
ZWIERZĘ - koń
SZCZEGÓŁY ANATOMICZNE -  
BARWA - brąz, dojrzały kasztan 
POZYCJA, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE W PIRAMIDZIE -  
UCHWYCONY MOMENT RUCHU - 
3. Ćw. 11. /170
 
Temat: Bogactwo wyrazów. Wyrazy rodzime i zapożyczenia.
1. Wyjaśnij znacznie podanych słów. W razie problemów skorzystaj ze słownika. • antrakt – • foyer – • haiku – • niuans – • sprint –
2. Zapoznaj się z tematem ,,Zróżnicowanie języka. Wyrazy rodzime i zapożyczenia" - str. 275 podręcznik
3. Wykonaj ćw. 1. i 2. str. 275