Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Temat: Problemy współczesnego świata.

Korzystacie tym razem z podręcznika str.169, czytacie tylko jedną stronę, zapisujecie termin Globalizacja - zjawisko współzależności zjawisk i procesów na całym świecie, wynikające ze wzrastającego

przepływu towarów ,usług, kapitału i wiedzy, prowadzące do ujednolicenia świata.

 

Proszę także przerysować schemat, który znajduje się na tej stronie i odpowiedzieć na pytanie: Jakie przejawy globalizacji dostrzegasz w codziennym życiu? Podaj przykłady.