Temat: Problemy współczesnego świata.

Korzystacie tym razem z podręcznika str.169, czytacie tylko jedną stronę, zapisujecie termin Globalizacja - zjawisko współzależności zjawisk i procesów na całym świecie, wynikające ze wzrastającego

przepływu towarów ,usług, kapitału i wiedzy, prowadzące do ujednolicenia świata.

 

Proszę także przerysować schemat, który znajduje się na tej stronie i odpowiedzieć na pytanie: Jakie przejawy globalizacji dostrzegasz w codziennym życiu? Podaj przykłady.