Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Od 9 listopada umożliwimy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Przydział do grup zostanie Wam przekazany przez wychowawczynie. Uczniowie klasy VIII a będą mieli konsultacje w pracowni nr 7, a VIII b w pracowni nr 28.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00- 11.25.

Przyjazd na konsultacje rodzice organizują we własnym zakresie.

Uczeń korzystający z konsultacji przychodzi do szkoły z wypełnionym oświadczeniem, które należy wydrukować lub przepisać (w załączeniu).

Z konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi. Pamiętajcie również o osłonie ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu.