Ogłoszenia

Wykaz podręczników dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2022/23 do kupienia przez rodziców:

Zapraszam uczniów klas VIII po odbiór zaświadczeń OKE w dniu 08.07.2022 r. w godz. 9.00 -12.00.