Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Kolejny już rok jedną z październikowych zbiórek harcerskich spędziliśmy w naszym parku miejskim, zbierając kasztany i żołędzie, zgodnie z 6 punktem Prawa Harcerskiego- „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.

Zastępy prowadzone przez swoich zastępowych rywalizowały o miano najlepszych i najszybszych „zbieraczy runa leśnego”. W sumie udało się zebrać ponad 200 kg smakołyków dla zwierząt. Na najlepszy zastęp czeka oczywiście wspaniała- smaczna nagroda. Zwycięski zastęp to: „Tęczowe Zoozole” z zastępowa Anielą Zielepucha. Zebrane kasztany i żołędzie przekazane zostaną panu W. Zaniewskiemu z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach. Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim biorącym udział w zbiórce, za wspaniałą postawę.