Past simple – czasowniki nieregularne.

Zaczniemy od zadania 1 na stronie 94 w podręczniku. Mamy tam kilka czasowników nieregularnych. Potrafimy już tworzyć formy przeszłe czasowników regularnych (dodajemy końcówkę –ed) a teraz nauczymy się jak to jest z tymi formami przeszłymi czasowników regularnych.

Formy przeszłe czasowników regularnych są już gotowe, możemy je znaleźć na stronie 128 w książce. Najtrudniejsze jest to by nauczyć się ich na pamięć, niestety tego trzeba się nauczyć jak tabliczkę mnożenia z matematyki. Ale wracamy do zadania, proszę dobrze się przyjrzeć wszystkim słowom a potem zapisać je parami np. have - had (mam – miałem) itd.

W zadaniu 2/94 proszę uzupełnić zdania formami przeszłymi czasowników nieregularnych które są podane w nawiasach. Uwaga piszemy prawdziwe dla was zdania, pierwsze zdanie jest już zrobione.

W zadaniu 4/94 musicie napisać cztery zdania o tym co Harry zrobił w weekend. Proszę popatrzeć na rysunki i użyć wyrażeń z tabelki.


„Nicolaus Copernicus” – praca z tekstem.

Proszę przeczytać tekst o Koperniku który jest w zadaniu 1 na stronie 96 w książce. Zwróćcie uwagę na nowe słówka w tabeli pod tekstem. Gdy już przeczytacie (ze zrozumieniem) tekst to proszę przejść do zadania 2. Zgodnie z poleceniem proszę wybrać jedną z podanych odpowiedzi i zapisać ją w zeszycie.

Na koniec zaglądamy do zeszytu ćwiczeń. Proszę zrobić zadania1,2,3,4 które są na stronie 40. Zadania te chciałbym sprawdzić dlatego proszę przesłać zdjęcie pracy do mnie na maila.

I to na razie wszystko.

Ps. Na pewno wiecie, że od 1 czerwca możecie skorzystać z konsultacji w szkole. Jeśli ktoś jest zainteresowany taką formą pracy, chce by wytłumaczyć mu jakiś temat czy może jest zainteresowany poprawą oceny na koniec roku to proszę dać mi znać i napisać o tym w mailu.