Temat: Кто кем работает?

Umiemy już nazywać zawody. Przy mówieniu o zawodach często używamy czasowników: работать (кем?) – pracować jako kto?,

стать (кем?) – zostać kim?,

быть (кем?)- być kim?

 

Zwróćcie uwagę, że każdy rosyjski czasownik wymaga użycia rzeczownika w narzędniku. Już tej formy rzeczownika używaliśmy przy czasownikach заниматься (чем?), интересоваться (чем?). Przeanalizujcie informację w niebieskiej ramce – podręcznik str.89. Tam macie zaznaczone końcówki rzeczowników w narzędniku.

Jeśli chcemy powiedzieć o wykonywanym zawodzie, możemy to zrobić w dwojaki sposób. Zdania zapiszcie do zeszytu przedmiotowego.

Я работаю юристом.- Pracuję jako prawnik.

Я по профессии юрист.- Jestem z zawodu prawnikiem.

 

Адам работает врачом. - Адам по профессии врач.

Она работает медсестрой. – Она по профессии медсестра.

 

Jakie czynności wykonują ludzie w różnych zawodach, macie w zad. 6/90 w podręczniku. W zeszycie dopasujcie nazwy zawodów do właściwych opisów.

W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać zad.1 i 2 /48.

Obejrzyjcie krótki filmik o zawodach https://www.youtube.com/watch?v=1R_oxFGwVbY

 

Temat: Разговоры о профессиях.

Dziś nauczymy się nazywać miejsca pracy. W zeszycie ćwiczeń w słowniczku tematycznym na str.51 macie rosyjskie nazwy pracy i ich polskie odpowiedniki. Proszę przeczytać uważnie wszystkie słowa.

Natomiast w zeszycie przedmiotowym proszę wykonać zad. 1б/ 89 z podręcznika. Zapiszcie zdania według wzoru ( zdanie zapisane zielonym kolorem) kto gdzie pracuje.

Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym zad.4/90 z podręcznika. Odpowiedzi na pytania piszemy pełnym zdaniem.

 

Temat : День защиты детей.

W Rosji Dzień Dziecka przypada na 1 czerwca. Imprezy i wydarzenia są podobne do tych organizowanych w naszym kraju ale dużo bardziej nagłaśnianie. Całe ulice dekorowane są ogromnymi posterami i bannerami przypominającymi o wszystkich ważnych wydarzeniach zaplanowanych specjalnie z okazji tego specjalnego dnia.

Поздравляю всех с днём защиты детей (wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka).

https://www.youtube.com/watch?v=ugflpzb5Pyc


Temat: Родители и дети.

Dzisiaj ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Proszę przeczytać w podręczniku e- mail - zad. 2a/91 i w zeszycie przedmiotowym uporządkować fragmenty tekstu (zapiszcie kolejność liter).

Następnie wybierzcie odpowiedź zgodnie z informacjami w tekście – zad.2 б /92.