Temat: Pisanie równań reakcji kwasów karboksylowych z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami.

  1. Wpisz do zeszytu notatkę (3 pliki w załącznikach) zrobioną przeze mnie i dokładnie przeanalizuj sposób pisania reakcji kwasów karboksylowych z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej oraz zwróć uwagę jak się tworzy nazwy soli kwasów karboksylowych (nazwa zwyczajowa i systematyczna).
  2. Pracę domową (która jest dla osób chętnych) wyślij na emaila lub na Messenger do piątku do godziny

 

Temat:  Wyższe kwasy karboksylowe.

  • Co to są wyższe kwasy karboksylowe ( kwasy tłuszczowe)?
  • Wymień nazwy kwasów karboksylowych i napisz wzór sumaryczny i półstrukturalny, 169 -171.
  • Zapoznaj się z doświadczeniem 33 str.169 i zapisz obserwacje i wnioski.
  • Zapisz reakcje spalania całkowitego kwasu palmitynowego, stearynowego i oleinowego.str. 170.
  • Zapoznaj się z doświadczeniem 34 i 35 str. 170 i zapisz do każdego z nich obserwacje i wnioski .
  • Napisz zastosowanie wyższych kwasów karboksylowych.

 

Miłej pracy, pozdrawiam Renata Wnukowska