Ułatwienia dostępu

Uncategorised

  Naszym Uczniom, Przedszkolakom, ich Rodzicom i Opiekunom oraz Wszystkim Pracownikom i Przyjaciołom życzymy, abyście w zdrowiu i bezpieczeństwie spędzili nadchodzące Święta Wielkanocy. Mamy nadzieję, że wkrótce przyjdzie czas, w którym będziemy mogli spojrzeć na swoje uśmiechnięte twarze, podać sobie ręce i usłyszeć dźwięk dzwonka szkolnego. Szkoła tęskni za uczniami, a przedszkole za dziećmi.

Do zobaczenia!

Barbara Aleksiejczyk, Teresa Sapieha

Dyrekcja ZSS w Lipsku

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Magiera.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 87 642 30 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku
 • Adres: ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 87 642 30 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Szkolnej.
 2. Do wejścia prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Przed szkołą znajduje się parking.
 5. Na parterze znajdują się toalety.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W przypadku niemożności dotarcia interesanta istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Poniżej prezentacji o Anastazji Milewskiej - patronce naszej szkoły

  Patronem Szkoły Podstawowej w Lipsku jest ANASTAZJA MILEWSKA. Urodziła się 7 listopada 1895 roku w gminie Andrychów, pow. wadowicki, woj. krakowskie. Do seminarium nauczycielskiego uczęszczała w Bielsko – Białej. Ukończyła je z ocenami bardzo dobrymi. Przez kilka lat pracowała w Jaziewie, gmina Sztabin. W 1924 roku została przeniesiona do Lipska, gdzie w szkole uczyła matematyki i fizyki. Była nauczycielką wymagającą, ale lubianą przez uczniów i ich rodziców. Pracowała również społecznie. Cieszyła się wielkim autorytetem w środowisku. Starała się być wszędzie tam, gdzie ludziom była potrzebna jej pomoc. Była osobą szlachetną, darzoną przez mieszkańców Lipska wielkim szacunkiem. Podczas okupacji, ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego, była tłumaczem w komisariacie. Potem zlecono pracę tłumacza w tzw. gminie. Tam też starała się pomagać ludziom. Ryzykowała wiele, gdyż mając dostęp do wszystkich pism niemieckich, uprzedzała ludzi o grożącym im niebezpieczeństwie, aresztowaniach. Dzięki niej żyje wiele osób, które powiadomiła. Bardzo głęboko przeżyła aresztowanie męża i córki. W tak ciężkich chwilach starała się maksymalnie pocieszać tych, którzy byli w zwątpieniu, w trudnej i ciężkiej sytuacji. Mówiła, że Polska na te tereny powróci. Dla Niej Polska była czymś największym i najświętszym. W momencie, gdy zabierało Ją gestapo, zdążyła szepnąć synowi: „Nie zapomnij, że jesteś Polakiem”. W 1943 roku zabito niemieckiego policjanta, aresztowano wiele osób, w tym Anastazję Milewską, Jej męża i córkę. Przebywali w więzieniu w Grodnie. 13 lipca 1943 roku została rozstrzelana na fortach w Naumowiczach wraz z aresztowaną rodziną i pięćdziesięcioma mieszkańcami Lipska. Tak przeżyła swe krótkie życie i zginęła śmiercią bohaterską Wielka Nauczycielka, Prawa Polka, mieszkanka Lipska - Anastazja Milewska. Od 18 października 1980 roku Szkoła Podstawowa w Lipsku n/ Biebrzą nosi Jej imię.

Prezentacja: