Ułatwienia dostępu

  1 września 1976 roku, w nowym, pięknym budynku szkoły, odbyła się w Lipsku Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego 1976/77. W nowocześnie wyposażonych pracowniach rozpoczęli naukę uczniowie z Lipska i okolicznych miejscowości.

  18 października 1980 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Anastazji Milewskiej. Od 1993 roku organizacyjnie przyporządkowano jako szkołę filialną – Szkołę Podstawową w Krasnem.

  Wyświęcenie Sztandaru Szkoły Dzięki sponsorom zakupiono w 2000 roku nowy sztandar szkoły. Uroczyste wyświecenie odbyło się 13 czerwca 2000r. 1 września 1999 roku w tym samym budynku rozpoczęli naukę uczniowie Gimnazjum.

  1 września 2004r powstał Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku. Połączono Szkołę Podstawową w Lipsku wraz ze szkołami filialnymi w Krasnem oraz Gimnazjum i Przedszkolem w Lipsku.


  Kopiec wolności
  Usytuowany jest u zbiegu ulic Szkolnej i Nowodworskiej na placu Zespołu Szkół Samorządowych.

  W lalatach 1919-1922, dając wyraz głębokiego patriotyzmu i entuzjazmu odzyskania niepodległości, mieszkańcy Lipska usypali w czynie społecznym, sztuczne wzniesienie nazywając go Kopcem Wolności. Na jego wierzchołku umieszczono kamień z tablicą i napisem: "3.V.1922 - Dzieci Wolnej Polski". Prace nad podwyższeniem Kopca trwały do 1925 roku. W 1976 roku w związku z budową szkoły i niwelacją terenu, wysokość Kopca wzrosła o ponad 1,5 m. Od tego czasu ma on nowy kształt. Jest to miejsce cieszące się dużym szacunkiem mieszkańców. Kopiec jest jednym tego typu obiektem na terenach północno-wschodniej Polski.
Sztuczne wzniesienie w kształcie ściętego stożka, pokryte trawą. Obwód Kopca u podstawy - 74 m, u góry - 14 m, wysokość - 6 m, maszt 12,5 m. Szczyt betonowany, na który prowadzą betonowe schody. U podstawy masztu 3 betonowe znicze. U dołu przy wejściu, głaz z opisem: "Kamień ten umieszczony był na szczycie Kopca w 1920 roku".

Źródło:
   Jarmakowicz Marian, "Lipsk w historii i wspomnieniach mieszkańców", Lipsk 2001