Ułatwienia dostępu

  • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (87) 6423059.
  • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Kamilą Masiejczyk za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy (zarejestrowaliśmy) poprzez stosowanie na terenie placówki systemu monitoringi wizyjnego.
  • Zarejestrowane dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia na terenie placówki bezpieczeństwa mieniu, personelowi oraz uczniom/wychowankom placówki. Dane te zbieramy na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku.
  • Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione i przekazane uprawnionym instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
  • Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe zostaną trwale usunięte.
  • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści zebranych przez nas danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).