Ułatwienia dostępu

 

  Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tego programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Programu nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 76 500,00 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

  Wsparcie otrzymaliśmy bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

  Zakupione wyposażenie wykorzystamy w kolejnych, co najmniej pięciu latach szkolnych, podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Możemy go również udostępniać uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć.