Ułatwienia dostępu

  Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku zorganizował I edycję konkursu plastycznego „STOP przemocy”.

  Laureaci I edycji konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”:

kl. VII - VIII:

  • Miejsce I Amelia Wnorowska – kl. VII ZSS Lipsk,
  • Miejsce II Paweł Juchniewicz – kl. VII ZSS Lipsk,
  • Miejsce III Aleksandra Danilczyk– kl. VIII SP Bartniki,

kl. IV- VI:

  • Miejsce I Antonina Dadura – kl. V ZSS Lipsk,
  • Miejsce II Aleksandra Rokita – kl. VI ZSS Lipsk,
  • Miejsce III Ewa Bałdowska – kl. VI ZSS Lipsk,
  • Miejsce III Oliwia Bułak – kl. VI ZSS Lipsk.

  Wyróżnienie Roksana Łukaszewicz – kl. VI ZSS Lipsk.

  Wystawę prac można obejrzeć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.