Ułatwienia dostępu

Samorząd Uczniowski ZSS w Lipsku nadał Zuzannie Siewiec - uczennicy klasy VI - TYTUŁ PRZYJACIELA ZWIERZĄT za wykonanie karmnika ptakom na zimę.