Ułatwienia dostępu

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE
UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

Od 13 do 25 marca 2020 r.
nie będą kursowały autobusy dowożące dzieci do szkoły.

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku