Ułatwienia dostępu

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

oraz zajęć opiekuńczych w przedszkolu w czasie wakacji

  W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski zapowiedział przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Przypominam, że trwają konsultacje w grupach dla klasy VIII oraz indywidualne dla pozostałych uczniów. Aby zminimalizować możliwość zakażenia, na spotkanie należy umówić się z nauczycielem indywidualnie.

  Wysyłając dziecko na zajęcia/konsultacje należy wydrukować lub przepisać i uzupełnić Załącznik nr 1 do Procedury pobytu ucznia w szkole w czasie zagrożenia Covid-19, która jest dostępna na stronie internetowej lub w sekretariacie.

  Klasę VIII czekają wkrótce egzaminy. Chcemy spotkać się z Wami 15 czerwca 2020 r. o godz. 8.00, w przeddzień egzaminów, aby udzielić informacji na temat ich organizacji i przebiegu. Już dzisiaj przypominam, że egzaminy są obowiązkowe. Jeżeli ktoś nie będzie mógł w nich uczestniczyć z powodu choroby lub pobytu na kwarantannie, będzie miał wyznaczony drugi termin na początku lipca.

  Przypominam również o zwracaniu do biblioteki książek oraz podręczników. Harmonogram jest podany na stronie internetowej.

  Mam nadzieję, że wychowawcy spotkają się z absolwentami przedszkola na rozdaniu pamiątkowych dyplomów oraz z uczniami szkoły na rozdaniu świadectw. Szczegółowy program tych wydarzeń przekażemy w późniejszym terminie.

  Zgodnie z kalendarzem przedszkola, w okresie od 29 czerwca do 24 lipca 2020 r. organizujemy zajęcia opiekuńcze dla naszych przedszkolaków.

   Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły, w celu złożenia deklaracji uczestnictwa dziecka w tych zajęciach oraz zapoznania się z zasadami organizacji opieki przedszkolnej w okresie pandemii Covid- 19. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca 2020 r.

  Jeżeli zbierze się grupa powyżej 5 dzieci, zajęcia dla przedszkolaków planujemy zorganizować na terenie szkoły.

  W imieniu nauczycieli ZSS dziękuję Wszystkim Rodzicom/Opiekunom za ogrom pracy, jaki włożyli w edukację dzieci. Życzę cierpliwości na pozostałe dni roku szkolnego 2019/2020 i nadziei, że w roku 2020/2021 nauczanie zdalne będzie tylko wspomnieniem.

  Pani Wicedyrektor, Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za wspaniałą pracę. Wiem, ile wysiłku i cierpliwości wkładacie w swoje zajęcia, wiem też, że nie zawsze spotyka się to ze zrozumieniem i docenieniem przez innych. Życzę siły na czerwiec, bo przed nami jeszcze dużo pracy.

  Wszystkim nieustannie życzę zdrowia i pogody ducha,

 

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku