Ułatwienia dostępu

  Na platformie elearningowej https://elearning.zeto.bialystok.pl/ zamieszczone zostały materiały szkoleniowe dotyczące aplikacji mobilnej "Prymus - Wyniki ucznia" (logujemy się jako gość).

  Aplikacja Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (możliwość dodawania wielu dzieci) i uczniom korzystającym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Służy ona do wygodniejszego korzystania z danych o uczniach na urządzeniach mobilnych. Zapewnia dostęp do istotnych informacji związanych z przebiegiem nauczania m.in. do frekwencji, ocen, planu lekcji, kalendarza, wydarzeń, komunikatów oraz automatycznych powiadomień.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami.

Dyrekcja ZSS w Lipsku