Ułatwienia dostępu

Przypominam o dodatkowych dniach wolnych w najbliższym czasie:

  • 1 maja - Święto Pracy
  • 2 maja - Święto Flagi, dodatkowy dzień wolny dla wszystkich uczniów ZSS w Lipsku
  • 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja - Egzamin ósmoklasisty – język polski, dodatkowy dzień wolny dla uczniów klas I-VII
  • 25 maja – Egzamin ósmoklasisty – matematyka, dodatkowy dzień wolny dla uczniów klas I-VII
  • 26 maja – Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny, dodatkowy dzień wolny dla uczniów klas I-VII
  • 16 czerwca – Boże Ciało
  • 17 czerwca – dodatkowy dzień wolny dla wszystkich uczniów ZSS w Lipsku