Ułatwienia dostępu

Wykaz podręczników dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2022/23 do kupienia przez rodziców:

Samorządowe Przedszkole w Lipsku

  Książki do wszystkich grup przedszkolnych będą zakupione we wrześniu, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem przez przedstawicieli Rady Rodziców.

  Religia będzie tylko w grupie 6 latków, również zakupiona we wrześniu dla całej grupy.

Szkoła Podstawowa im Anastazji Milewskiej w Lipsku                           

  • Klasa 1  - szkoła podstawowa - Religia, "Poznaję Boży świat", red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność
  • Klasa 2 – szkoła podstawowa - Religia, "Idziemy do Jezusa", red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność
  • Klasa 3 – szkoła podstawowa - Religia, "Przyjmujemy Pana Jezusa", red. W. Kubiak, WAM
  • Klasa 4 – szkoła podstawowa - Religia, "Zaproszeni przez Pana Boga", ks. Z. Marek, WAM
  • Klasa 5 – szkoła podstawowa - Religia, "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy", red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność
  • Klasa 6 – szkoła podstawowa - Religia, "Tajemnice BOGAtego życia", red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parczewska, Jedność
  • Klasa 7 – szkoła podstawowa - Religia, "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa", red. K. Mielnicki, E. Kondrak,E. Parczewska, Jedność
  • Klasa  8– szkoła podstawowa - Religia, "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi", red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parczewska, Jedność