Ułatwienia dostępu

Od 19 czerwca 2023 r. wszystkie dzieci przedszkolne mają zajęcia w szkole.
Proszę przyprowadzać dzieci bezpośrednio do szkoły, czekamy w pracowni BRD (blok sportowy) od godz. 7.00.
Na terenie szkoły będą wszystkie posiłki, także podwieczorek.
Odbiór wszystkich dzieci również jest ze szkoły - do godz. 16.00.
Świetlica popołudniowa- w sali BRD.