Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

  Szanowni Absolwenci,

z wielką radością i dumą gratuluję Wam wyników egzaminu ósmoklasisty! Poradziliście sobie naprawdę dobrze, średnia szkoły z poszczególnych przedmiotów jest wyższa niż w powiecie, niż w województwie, niż w całym kraju!

Po odbiór zaświadczeń zapraszam do szkoły 9 lipca, w piątek.

Czekam na Was od godz. 9.00 w sekretariacie.

Do zobaczenia!

                                                                                          Barbara Aleksiejczyk

                                                                                          Dyrektor ZSS w Lipsku

Wykaz podręczników dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2021/22 do kupienia przez rodziców:

  25 czerwca 2021 r. zapraszamy uczniów po odbiór świadectw.

  W związku z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi nie będzie wspólnego spotkania. Uczniowie udają się bezpośrednio do klas, gdzie Wychowawcy wręczą świadectwa i nagrody.

  O godz. 8.00 jesteście zaproszeni przez Ks. Proboszcza na Mszę Świętą w kościele, zatem w szkole czekamy ok. godz. 9.00.

  Uczniów obowiązuje strój galowy.

  Powrót autobusami ok. godz. 10.00.

  Przypominam, że nie wręczamy nauczycielom kwiatów - najpiękniejszym podziękowaniem jest Wasz uśmiech.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku