Ułatwienia dostępu

Samorządowe Przedszkole w Lipsku w okresie 16. 05 -  22.12 2022 r. realizowało projekt w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Nasze przedszkole otrzymało 3750 zł: (Wsparcie MEiN – 3000 zł , Organ prowadzący – 750 zł).  Z tych funduszy zakupiono 318 książeczek, które rozdysponowano na 5 grup dzieci w wieku od 2,5-6 lat.

W ramach realizacji projektu dzieci odwiedziły Bibliotekę Szkolną i Bibliotekę Publiczną.          
W promocję i działania czytelnicze zaangażowano: wychowawczynie i pracowników przedszkola, rodziców, dziadków, dyrekcję.  Każdej z grup dobywały się  zajęcia edukacyjne i różnego rodzaju konkursy z wykorzystaniem zakupionych książek.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola zostały objęte programem.