Ułatwienia dostępu

  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach jest bardzo ważna, ponieważ pozwala ograniczyć negatywne skutki wypadku, zmniejszyć śmiertelność z powodu urazów lub nagłego zachorowania oraz skrócić czas od zdarzenia do otrzymania pomocy medycznej przez poszkodowanego.

10 października 2023 r., uczniowie z klasy 2a gościli wyjątkową osobę - p. Małgorzatę Karniłowicz, która jest ratownikiem medycznym.

Pani ratownik przekazała uczniom praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy w takich sytuacjach jak: oparzenia, skaleczenia, złamania i zadławienia. Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo dzwonić na numer alarmowy oraz jak przekazywać istotne informacje operatorowi. Najciekawszą częścią spotkania były ćwiczenia praktyczne, podczas których uczniowie samodzielnie wykonywali podstawowe czynności z zakresu pierwszej pomocy na fantomie. Pozwoliło to dzieciom praktycznie przetestować zdobytą wiedzę i umiejętności, które mogą okazać się niezbędne w życiu codziennym i w sytuacjach awaryjnych.

Dziękujemy p. Małgosi Karniłowicz za przeprowadzenie wyjątkowych ćwiczeń i przekazanie niezwykle cennej wiedzy.