Ułatwienia dostępu

Klasy 2 i 3 Dzień Dziecka świętowały w Hamulce na FarMIe IgnAca. Dzieci karmiły zwierzęta, spacerowały po Ogrodzie Zdrowia poznając rośliny jadalne, odgadując zagadki dotyczące zwierząt i roślin oraz po Ogrodzie Zmysłów.

Korzystały z różnych atrakcji znajdujących się na placu zabaw. Bardzo ciekawą formą rozwijającą kreatywność, było malowanie kwietnej łąki na folii stretch. Zostaliśmy poczęstowani lemoniadą i chrustami upieczonymi na ognisku. Na pamiątkę każdy otrzymał odznakę „Sprawność farmera”.