Ułatwienia dostępu

  22.11.2019r. na lekcji matematyki, realizując program innowacji pedagogicznej: ,,Matematyka w praktyce”, uczniowie klasy Vc rozwiązywali zadania dotyczące obliczania obwodów różnych obiektów, znajdujących się w szkole: blatu ławki, pracowni matematycznej, stołu do gry w ping ponga, korytarza szkolnego.

Najpierw dokonali pomiarów długości i szerokości tych obiektów za pomocą taśmy mierniczej, a następnie obliczali obwód. Klasa była podzielona na trzyosobowe grupy. Lekcja odbywała się w radosnej atmosferze, chwilami wyglądała jak lekcja wychowania fizycznego, zwłaszcza gdy były dokonywane pomiary korytarza szkolnego. Wszystkie grupy świetnie wywiązały się z tego zadania. Po zakończonych zajęciach uczniowie mówili, że była to bardzo interesująca lekcja matematyki. Zajęcia przeprowadziła nauczycielka matematyki Małgorzata Bielecka.