Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Biblioteka szkolna w Lipsku w miesiącu bibliotek szkolnych zorganizowała szereg działań promujących czytelnictwo. Są to:

  • Bookcrossng pod hasłem: „Odłóż telefom, wybierz książkę“ – wszyscy chętni przynosili lub wypożyczali ksiązki do czytania zgodnie z opracowanym regulaminem.
  • Zajęcia biblioteczne w klasach I –III. Tematyka zajęć związana ze smokami w bajkach i legendach oraz na podstawie lektury: „Kapelusz Pani Wrony“ i „Niesamowite przygody 10 skarpetek“.
  • Konkurs dla uczniów klas I-III: „Bohaterowie baśni i legend“ –zapisywanie tytułów baśni, z których pochodzą postacie przedstawione na ilustracjach. Obrazki z postaciami ukryte w różnych miejscach. Dzieci miały odnaleźć postać i na jej podstawie wpisać właściwie tytuł baśni.
  • Konkurs na najciekawszego smoka „Mój smok“. Dzieci wykonywały smoki z różnych materiałów: papieru, plastiku i innych surowców wtórnych.
  • Konkurs dla klas V-VIII „Sławne smoki“. Odpowiedzi na pytania dotyczące smoków z literatury.

Inne działania:

  • XXI Dzień Papieski - wystawa
  • Zdobywanie sprawności bibliotekarza przez harcerki 6 LDHSG „Żubry“.