Ułatwienia dostępu

  Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej jak co roku zaprosiło harcerzy z naszej drużyny do uczczenia 101 rocznicy Bitwy nad Niemnem. W godzinach porannych 17 września 2021r. uroczystości rozpoczęto VIII Sztafetą Niepodległości spod Kopca Wolności w Lipsku. Druhny i druhowie z 6 LDHSG „Żubry” swoim udziałem w tym wydarzeniu oddali hołd mieszkańcom tych ziem walczących o niepodległość.