Ułatwienia dostępu

  W dniu 3.09.2022 roku wzięliśmy czynny udział w Dożynkach Diecezjalno - Gminnych. Przypadła nam w udziale zaszczytna funkcja pełnienia Białej Służby, zgodnie z prawem harcerskim - Nieść pomoc bliźnim. Roznosiliśmy wszystkim uczestnikom wodę, w razie potrzeby odprowadzaliśmy potrzebujących do punktu medycznego, dh. Ela czytała modlitwę wiernych, a dh. Asia i Nikola wzięły udział w procesji darów.