Ułatwienia dostępu

  SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ,,BĄDŹ KUMPLEM – NIE DOKUCZAJ”

  Zespół do spraw profilaktyki zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,BĄDŹ KUMPLEM – NIE DOKUCZAJ”. Ideą konkursu jest szerzenie przyjacielskich, koleżeńskich relacji rówieśniczych.

REGULAMIN KONKURSU

I. ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka konkursu służy promowaniu przyjacielskich relacji rówieśniczych, kształtowaniu postaw  empatycznych.

II. CELE KONKURSU

  • Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
  • Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.
  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
  • Podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.
  • Kształtowanie postaw empatycznych.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs  ,,Bądź kumplem – nie dokuczaj” skierowany jest do dzieci i młodzieży  ZSS w Lipsku.

IV. ZASADY KONKURSU

praca powinna być wykonana na arkuszu papieru o  formacie A4, powinna być wykonana samodzielnie, dowolnie wybraną, ciekawą techniką plastyczną, każdy uczestnik może wykonać jedną pracę, nie przewiduje się prac zbiorowych.

Dostarczenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

V. FORMA ZGŁOSZENIA

Prace należy przekazać osobiście w terminie do 20 listopada 2023 r. do wychowawców klas. Na odwrocie należy umieścić informację zawierającą: imię i nazwisko, klasę.

VI. OCENA I NAGRODY

Komisja konkursowa powołana  przez organizatorów wyłoni najciekawsze tematycznie i artystycznie prace.

Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych: klasy I - III, klasy IV - VI, klasy VII - VIII

Komisja zastrzega sobie prawo dowolnego rozdziału nagród w zależności od ich poziomu artystycznego.

Nagrodzone prace  zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego odbędzie się podczas apelu szkolnego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Organizatorzy przewidują przyznanie cennych nagród i wyróżnień.