• Sekretarz: mgr Urszula Jarmusik.
  • Sekretariat czynny od 7:30 do 15:30.