Narodowe Święto Niepodległości

narodowe swieto niepodleglosci

Wyprawka szkolna 2014

  KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW?

  • uczniom klas II, III lub VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), tj. 539 zł netto;
  • uczniom klas II, III lub VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5 % ogólnej liczby uczniów w gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej;
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Termin składania wniosku: 09.09.2014r.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

  • kl. II – III SP – 225 zł.
  • kl. VI – 325 zł.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) uczęszczającym do kl. II – VI SP – 325zł.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) uczęszczającym do gimnazjum – 350zł.
  • uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do kl. II – VI SP i gimnazjum – 225zł.

  Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
icon Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników

Podręczniki na r. szk. 2014/15

nowosc  Nowy wykaz podręczników na r. szk. 2014/15. Zmiana dotyczy jedynie podręcznika do przyrody dla klas szóstych - nowy, poprawny to "Tajemnice przyrody", J. Stawarz, Nowa Era.

Wykorzystanie plików cookies na stronach ZSSLIPSK.HOME.PL

1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu.
2. Pliki typu cookies używane na zsslipsk.home.pl nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.
3. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez zsslipsk.home.pl:

  • "Cookies" stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te pliki pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe pliki cookie są również nazywane jako tzw. śledzące pliki „cookie" (ang. tracking cookies).
  • "Cookies" podmiotów zewnętrznych - zsslipsk.home.pl używa platformy Google Analytics do tworzenia statystyk odwiedzin stron. Dane te są wykorzystywane tylko do użytku wewnętrznego i nie są udostępniane osobom trzecim. zsslipsk.home.pl nie używa żadnych platform zewnętrznych np. AdSense czyli platform w których można umieszczać reklamy w związku z tym na naszym serwisie nie ma żadnych spersonalizowanych reklam.

4. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na urządzeniu końcowym. W związku z tym przedstawiamy poniżej procedury wyłączenia obsługi plików Cookies do trzech najpopularniejszych przeglądarek:

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

http://support.google.com/accounts/bin/topic.py?hl=pl&topic=2373959&parent=2373957&ctx=topic

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
5. Usunięcie obsługi plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu zsslipsk.home.pl, ale nie powinno mieć wpływu na poprawne wyświetlanie strony.
6. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Statystyki

Odsłon artykułów:
2280225

Ogląda nas

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.