Ułatwienia dostępu

  Od 9 listopada umożliwimy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Przydział do grup zostanie Wam przekazany przez wychowawczynie. Uczniowie klasy VIII a będą mieli konsultacje w pracowni nr 7, a VIII b w pracowni nr 28.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00- 11.25.

Przyjazd na konsultacje rodzice organizują we własnym zakresie.

Uczeń korzystający z konsultacji przychodzi do szkoły z wypełnionym oświadczeniem, które należy wydrukować lub przepisać (w załączeniu).

Z konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi. Pamiętajcie również o osłonie ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu.