Ułatwienia dostępu

  • Od 30 listopada do końca trwania nauki zdalnej głównym narzędziem pracy z uczniami staje się Classroom. Dziennik elektroniczny i inne komunikatory traktujemy jako dodatkowy kontakt.
  • Obowiązuje plan lekcji taki jak w szkole. Nie wszystkie lekcje będą odbywały się przed kamerą. Nauczyciel poinformuje, co się będzie działo na danej lekcji- czy macie być połączeni przed kamerą, czy pracować z materiałem. Staramy się pracować nad zadaniami w tym czasie, w którym rzeczywiście mamy lekcje. Popołudnia, soboty i niedziele są czasem wolnym dla uczniów i dla nauczycieli.
  • Na zajęciach on- line sprawdzamy obecność. Rodzice/opiekunowie usprawiedliwiają nieobecność dziecka tak, jak w czasie nauki w szkole.
  • Jeśli lekcja jest prowadzona on- line, nauczyciel nie wysyła jeszcze raz tych samych materiałów, nie pracuje podwójnie. Uczeń może prosić o indywidualną konsultację lub ma uzupełnić lekcję korzystając z pomocy koleżeńskiej.
  • Zajęcia online przed kamerą trwają 30 min. Pozostałe 15 min lekcji nauczyciel jest do dyspozycji uczniów na rozmowy indywidualne, odpowiedzi na pytania itp.
  • Na terenie szkoły nie prowadzimy od 30 listopada regularnych konsultacji z klasami ósmymi. Zachęcamy, aby uczeń, który potrzebuje indywidualnego kontaktu połączył się z nauczycielem przed kamerą. W sytuacjach szczególnych można z uczniem umówić się na terenie szkoły, w czasie godzin pracy.
  • Oceny za I półrocze będą wystawione do 14 grudnia 2020 r.
  • Przypominam, że każde dziecko w Polsce, do ukończenia szkoły podstawowej, podlega obowiązkowi szkolnemu. W dobie zdalnego nauczania rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za to, żeby dziecko ten obowiązek spełniało. Ich zadaniem jest umożliwienie regularnego udziału w zajęciach, ale także stworzenie odpowiednich warunków do nauki w domu.
  • Przypominamy uczniom o prawie obywateli Polski do ochrony danych osobowych. Nikomu nie wolno nagrywać, fotografować i rozpowszechniać informacji o uczestnikach zajęć zdalnych.


Wszystkim Uczniom, Rodzicom/Opiekunom, Przyjaciołom szkoły życzymy dużo zdrowia.

        Barbara Aleksiejczyk

     Dyrektor ZSS w Lipsku