Ułatwienia dostępu

  Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

od 9 maja 2023 r. (wtorek) dzieci z grupy Świerszczyków będą miały zajęcia w szkole (sala na poziomie szatni).

Przed 7.30 dzieci można przyprowadzać nadal do przedszkola, stamtąd pod opieką zostaną odprowadzone do szkoły.

Od 7.30 proszę  przyprowadzać dzieci bezpośrednio do szkoły. Można wejść dowolnym wejściem i kierować się do szatni.

Dzieci odbierać należy również ze szkoły. Wyjątek stanowią te, które zostają na świetlicy. Zostaną odprowadzone do świetlicy w przedszkolu i stamtąd należy je odebrać.

Posiłki będą wydawane w szkole (śniadanie w sali, obiad w stołówce szkolnej).

Pozostałe grupy przedszkolne na razie pozostają w przedszkolu.

O zaistniałych zmianach będę Państwa informować.

Rozumiem, że remont dachu stanowi pewne komplikacje i dziękuję Państwu za wyrozumiałość i współpracę.