Ułatwienia dostępu

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,

od 15 maja 2023 r. (poniedziałek) do szkoły przeprowadza się również grupa Biedronek.

Dzieci będą miały zajęcia w sali BRD, która znajduje się przy bloku sportowym.

Przed 7.30 dzieci można przyprowadzać nadal do przedszkola, stamtąd pod opieką zostaną odprowadzone do szkoły.

Od 7.30 proszę przyprowadzać dzieci bezpośrednio do szkoły. Można wejść dowolnym wejściem i kierować się w stronę sali gimnastycznej.

Od 15 maja opieka świetlicowa w godz. 12.30- 14.45 dla dzieci z grupy Biedronek i Świerszczyków będzie w szkole, w sali BRD. Stamtąd można odbierać dzieci do godziny 14.45.

Od 15.00 dzieci, które jedzą podwieczorek i zostają dłużej, wrócą do przedszkola.

Posiłki będą wydawane w szkole (śniadanie w sali, obiad w stołówce szkolnej).

Pozostałe grupy przedszkolne na razie pozostają w przedszkolu.

O zaistniałych zmianach będę Państwa informować.

Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i współpracę.