Ułatwienia dostępu

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,

od 16 maja 2023 r. (wtorek) grupa Mrówek będzie uczyć się i bawić w szkole.

Dzieci będą miały zajęcia w sali świetlicy, która znajduje się na poziomie szatni.

Przed 7.30 dzieci można przyprowadzać nadal do przedszkola, stamtąd pod opieką zostaną odprowadzone do szkoły.

Od 7.30 proszę przyprowadzać dzieci bezpośrednio do szkoły. Można wejść dowolnym wejściem i kierować się w stronę świetlicy.

Od 16 maja opieka świetlicowa w godz. 12.30- 14.45 dla dzieci z grupy Mrówek, Biedronek i Świerszczyków będzie w szkole, w sali BRD (przy sali gimnastycznej). Stamtąd można odbierać dzieci do godziny 14.45.

Od 15.00 dzieci, które jedzą podwieczorek i zostają dłużej, wrócą do przedszkola.

Posiłki będą wydawane w szkole (śniadanie w sali, obiad w stołówce szkolnej).

Pozostałe grupy przedszkolne na razie pozostają w przedszkolu.