Ułatwienia dostępu

Wydarzenia ze szkoły

  Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości.

  Z radością i dumą przekazuję informację o kolejnych nauczycielach naszej szkoły odznaczonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

  26 X 2021 roku uczciliśmy Patrona naszej szkoły. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował uroczysty apel, podczas którego przypomniano biografię patronki – Anastazji Milewskiej oraz wprowadzono sztandar szkoły.

  13 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji część artystyczną przygotowały klasy V a i V b pod kierunkiem pani Małgorzaty Bieleckiej i Wioletty Rokity.

  Dnia 7 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Lipsku pierwszoklasiści zostali przyjęci do szkolnej społeczności. Uczniowie zostali wprowadzeni i powitani przez starszych uczniów z klasy ósmej.