Ułatwienia dostępu

Nasza drużyna wzięła udział w ogłoszonej w naszym hufcu ogólnopolskiej akcji „Czekolada od harcerzy”, która zrodziła się na zjeździe kapelanów wszystkich organizacji harcerskich w Warszawie.

Poprzez swój udział harcerze chcieli podziękować żołnierzom, funkcjonariuszom, którzy strzegą naszej wschodniej granicy i pokazać, że jesteśmy z nimi. Koordynator akcji w naszym hufcu dh. kapelan Łukasz Ruminowicz we wtorek późnym popołudniem osobiście odebrał czekolady z rąk naszych harcerek.