Ułatwienia dostępu

Ministranci, pod opieką ks. Przemysława Milewskiego montowali i sterowali robotami. #Laboratoria Przyszłości